Monitoring przeżuwania

Przeżuwanie jest bezpośrednim wskaźnikiem dobrego samopoczucia i stanu zdrowia krowy.

Krowy mleczne żują pokarm 450-500 minut dziennie i spadek czasu przeżuwania wyraźnie sygnalizuje, że coś wpływa na funkcjonowanie żwacza lub samopoczucie zwierzęcia. Dlatego monitoring przeżuwania umożliwia wczesne postawienie diagnozy.

Produkcja mleka jako miernik dobrego samopoczucia zwierzęcia jest tylko symptomem, bo gdy nastaje moment spadku produkcji może on być rezultatem problemu, który narodził się kilka dni temu. Przeżuwanie, które jest funkcją tego, co krowa jadła i jak dobrze mogła odpoczywać, zapewnia bardziej czułe i wcześniejsze wskazania stanu zdrowia i dobrego samopoczucia krowy. To sprawia, że monitorowanie przeżuwania jest idealnym rozwiązaniem dla oceny wielorakich aspektów dotyczących ogólnego stanu krowy.

Zmiana przeżuwania może służyć jako bardzo wczesny wskaźnik

początku problemów metabolicznych laktacji oraz jako wczesny wskaźnik chorób, takich jak mastitis (zapalenia). Ponadto, powrót przeżuwania do normalnego wzorca jest doskonałym znakiem sukcesu leczenia. Przeżuwanie ma zasadniczo tend 24-ro godzinnego cyklu. Na ogół, krowy spędzają jedną trzecią, dnia (8-9 godzin) na przeżuwaniu, podczas którego powinny dobrze odpoczywać – tzn. położyć się. Dlatego przeżuwanie ma miejsce głownie w nocy i podczas popołudniowego odpoczynku.

Przerwanie lub zmniejszenie czasu na odpoczynek krowy z powodu np., wydłużenia odcinka przepędu, by dotrzeć do nowego miejsca pobytu, zwiększenia czynności ruchowych w pobliżu okresu rui, niepokoju lub innych, mogą spowodować spadek odruchu przeżuwania. Równoległy monitoring czynności ruchowych i przeżuwania może dostarczyć nam bardzo dokładne informacje o samopoczuciu krowy i o stanie rui.

Spadek przeżuwania jest jasnym sygnałem problemów zdrowotnych, zanim symptomy kliniczne staną się ewidentne i wpłynie to na produkcję mleka.

Wtedy, gdy mierzone jest zarówno przeżuwanie jak i aktywność ruchowa, to połączenie tych dwóch wskaźników jest bardzo czułym i precyzyjnym miernikiem ogólnego stanu krowy. Wczesna diagnoza może zminimalizować szkody wywołane chorobami.

monitoring-przezuwania-wyk-1

Pierwsze 60 dni laktacji (po porodzie) są krytyczne.

To w tym właśnie okresie produkcja mleka przechodzi z zera do maksymalnej wartości, i to określa ile mleka wyprodukuje krowa w pierwszych miesiącach po tych 60-ciu dniach. Jednakże, ze względu na konieczność zużycia dużej ilości energii, krowy żyją w bardzo wysokim stresie i w tym okresie są bardziej podatne na choroby.

Diagnozując chorobę z wyprzedzeniem możemy ją leczyć unikając spadku produkcji mleka właśnie w okresie, gdy osiąga ona maksymalny poziom.

monitoring-przezuwania-wyk-2

Zapytaj o ten produkt

Monitoring przeżuwania

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.
Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest AGRO-INSTAL Paweł Chudy ul. Jutrosińska 28a, 63-840, Krobia.

Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Galeria

Skontaktuj się

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Odwiedź sklep

Sprawdź katalog produktów

Agro Instal Powrót na górę