Data Flow II

Dataflow II to najbardziej wszechstronny i intuicyjny system zarządzania stadem na rynku

DataFlow II jest skutecznym narzędziem do zarządzania z czytelnym interfejsem. System został wyposażony w atrakcyjny układ interfejsu, co umożliwia łatwą obsługę oraz monitorowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym nie tylko procesu udoju, ale również stanu reprodukcji, zdrowia i żywienia poszczególnych krów.

DataFlow II ma na celu zapewnienie właścicielom gospodarstw danych koniecznych do podejmowania najlepszych decyzji (tabele podsumowujące, wykresy, spisy, historyczne dane każdej krowy itd.). Wszelkie dane pobierane są z czujników w obrożach znajdujących się na szyjach zwierząt. Informacje te są następnie przekazywane przez sieć do systemu DataFlow II. System ten również umożliwia kontrolowanie innych elementów, jak stanowiska udoju, stacje żywieniowe, wagi i bramki selekcyjne.

DataFlow II ma na celu poprawę jakości pracy oraz uczynienie systemu cenionego przez miliony właścicieli gospodarstw jeszcze prostszym, przyjaźniejszym i umożliwiającym konfigurację przy zachowaniu jego rozpoznawalnych cech. System DataFlow II łączy wszystkie te elementy, przez co jest jedyny w swoim rodzaju.

UDÓJ

Dzięki kontroli i monitorowaniu procesu udoju i jego efektywności w czasie rzeczywistym DataFlow II zapewnia niezbędne dane prowadzące do maksymalizacji produkcji mleka i wydajności stada. Przy monitorowaniu każdego stanowiska system umożliwia całkowity przegląd udoju zawierający informacje o stanie udoju poszczególnych krów, numer krowy, produkcję mleka i powiadomienia o konieczności monitorowania zwierzęcia.

Podczas udoju system zawiadamia o potencjalnych problemach, takich jak niska produkcja czy problemy zdrowotne (np. znaczące różnice w przepływie mleka, zawartość krwi w mleku czy kopanie) lub też o innych stanach, np. rui.

ZDROWIE

Spadek dziennej produkcji mleka może być wczesnym objawem problemów zdrowotnych. Jednakże w większości przypadków spadek produkcji mleka może być wynikiem problemu, który zaczął się już kilka dni wcześniej.

WCZESNE WYKRYWANIE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

System DataFlow II z przyłączonymi urządzeniami zapewnia całodobowe monitorowanie krów oraz zapis minut przeżuwania. To dzięki monitorowaniu przeżuwania w czasie rzeczywistym możliwe jest wczesne wykrywanie i leczenie możliwych problemów zdrowotnych, a przez to uniknięcie ich negatywnego wpływu na produkcję mleka. DataFlow II zapewnia ciągłą kontrolę i monitorowanie stanu zdrowia poszczególnych krów oraz całego stada, a w odpowiednich sytuacjach wysyła powiadomienia o problemach zdrowotnych, umożliwiając wczesną interwencję.

ZDROWIE WYMION

Jednym z głównych czynników wpływających na wydajność mleka jest wystąpienie mastitis, czyli ostrego zapalenia wymienia. Zapalenie wymienia jest jedną z najczęstszych chorób w gospodarstwach mlecznych i jedną z głównych przyczyn strat gospodarczych.

Milkline zapewnia dostęp do MilproP4C, bezpiecznego i opracowanego naukowo systemu zapobiegania zapaleniom wymienia. MilproP4C jest kontrolerem doju który działa niezależnie na poszczególne strzyki( ćwiartki ) wymienia. System ten zapobiega zbyt długiemu dojeniu przez zakończenie procesu udoju we właściwym czasie i jest on w stanie wykryć początki zapalenia wymienia zanim choroba wpłynie na stan zdrowia zwierzęcia.

ŻYWIENIE

Mimo, że zarządzanie żywieniem krów jest zadaniem trudnym, jest jednak bardzo ważne dla wszystkich właścicieli gospodarstw. System DataFlow II zapewnia potrzebną pomoc w określaniu właściwej strategii karmienia stada. Przedstawia on wszelkie informacje potrzebne do określenia właściwej karmy w celu zwiększenia wydajności mleka, zapewnienia dobrobytu zwierząt oraz obniżenia kosztów paszy i pracy.

WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZEŃ ŻYWIENIOWYCH

Przeżuwanie jest kluczowym etapem procesu trawiennego krowy. System DataFlow II monitoruje przeżuwanie, dzięki czemu jest w stanie wykryć krowy wykazujące zmiany w procesie przeżuwania. Zapewnia on dzięki temu informacje na temat skuteczności karmy oraz dane związane ze zmianami dietetycznymi, umożliwiając interwencję przed spadkiem produkcji mleka.

WŁAŚCIWA DIETA

System DataFlow II pozwala określić właściwą dietę dla każdej z krów. Jest on również w stanie wskazać ilość i rodzaj pożywienia przy uwzględnieniu etapu laktacji, grupy i ilości produkowanego mleka. Nie tylko pomaga to zmniejszyć koszty pożywienia (jeden z największych wydatków gospodarstwa mlecznego), ale również zwiększa produkcję mleka, tym samym optymalizując margines zysku.

REPRODUKCJA

W większości przypadków ruja występuje wieczorami lub w nocy i trwa krótki okres czasu. Wzrokowe wykrywanie rui nie jest wiarygodną metodą, ponieważ bazuje ona na doświadczeniu i zdolności obserwatora. Metoda wzrokowa jest również niepełna, bez możliwości obserwacji całodobowej. Jest to jeden z głównych czynników wpływających na zmniejszone wykrywanie rui (HDR) w gospodarstwach mlecznych.

WYKRYWANIE RUI

System DataFlow II z niezwykłą precyzją pobiera dane umożliwiające wykrycie rui zwierzęcia. Możliwe jest również określenie najlepszego czasu zapłodnienia krowy, co zwiększa szanse na jego pomyślny przebieg i zmniejsza liczbę tzw. dni otwartych, wpływając tym samym na poprawę współczynnika laktacji i produkcji mleka.

ZAPŁODNIENIE

Po wykryciu rui u krowy system wyświetla odpowiednie zawiadomienie w celu przeprowadzenia sztucznego zapłodnienia. Na współczynnik zapłodnień może wpływać wiele czynników, jak stan zdrowia krowy, pora roku, niektóre schorzenia, umiejętność technika przeprowadzającego zabieg, laktacja i produkcja mleka. System DataFlow II monitoruje efektywność sztucznego zapłodnienia i zapewnia przydatne informacje w celu optymalizacji programu reprodukcyjnego oraz zmniejszenia kosztów.

WETERYNARZ

DataFlow II pozwala na korzystanie z portalu dla weterynarzy, na którym znajdują się szczegółowe wykresy i tabele (zapłodnienie, podsumowanie płodności, wykrywanie rui, wskaźnik zapłodnienia, podejrzenie aborcji itd.).

W portalu tym można stworzyć pakiet kontroli weterynaryjnej, w którym weterynarz może zapisywać cotygodniowe lub comiesięczne kontrole stada. System automatycznie wykryje grupy zwierząt zgodnie z ustawionymi parametrami a następnie wyśle powiadomienia o tychże zwierzętach.

Weterynarz ma również możliwość tworzenia raportów z konkretnych wizyt, do których można odnieść się w razie potrzeby. System DataFlow II ułatwia weterynaryjne przeglądy i działania kontrolne oraz zapewnia aktualne raporty ze stanu zdrowia zwierząt i przeprowadzonych na nich zabiegów, zmniejszając koszty związane z obsługą weterynaryjną.

Zapytaj o ten produkt

Data Flow II

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.
Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest AGRO-INSTAL Paweł Chudy ul. Jutrosińska 28a, 63-840, Krobia.

Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Galeria

Informacje dodatkowe

ELEGANCKI I INTUICYJNY INTERFEJS

Żeby nauczyć się korzystać z interfejsu DataFlow II wystarczy się zalogować.

System DataFlow II został zaprojektowany z myślą o prostej obsłudze. Dzięki przejrzystemu układowi strony głównej programu użytkownik może poznawać funkcje programu jedna po drugiej. Oprogramowanie DataFlow II umożliwia natychmiastowy przegląd dojarni, sprawdzenie poprawności udoju i ocenę zwierząt pojedynczo bądź w stadach. Interfejs podkresla naturalne i intuicyjne podejście do budowy programu.

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

DataFlow II zapewnia właściwe informacje we właściwym czasie.

System w każdej chwili umożliwia dostęp do danych o produkcji mleka, wydajności produkcji oraz o stanie reprodukcji, zdrowia i żywienia poszczególnych krów. DataFlow II dokładnie zbiera i analizuje dane każdego zwierzęcia w stadzie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

KONFIGURACJA

DataFlow II zapewnia szeroki zakres informacji dla zaspokojenia różnych potrzeb.

Na stronie głównej programu można zamieścić informacje o zwierzętach w rui, gotowych do zapłodnienia oraz wskaźniki stanu zdrowia poszczególnych krów. System umożliwia wybór, przetwarzanie i analizę ulubionych sekcji, wykresów i tabel, jak również ważnych informacji wedle konkretnych potrzeb użytkownika.

CZUJNE OKO

DataFlow II zapewnia kontrolę nad stadem zawsze i wszędzie.

Oprócz możliwości aktualizacji w czasie rzeczywistym, system DataFlow II zapewnia powiadomienia o zdarzeniach określonych jako istotne przez użytkownika. Ruję krowy, jej gotowość do zapłodnienia czy potrzebę pomocy weterynaryjnej można rozpoznać przez jedno spojrzenie na program.

Zawiadomienia mogą być wyświetlane na ekranie głównym lub docierać do użytkownika przez pocztę elektroniczną.

KOMPATYBILNY

System DataFlow II jest kompatybilny z oprogramowaniem producentów zewnętrznych. System DataFlow II umożliwia podłączenie do niektórych głównych programów zarządzania gospodarstwem. Kluczowe dane biznesowe trzeba wprowadzić tylko raz, a system DataFlow II będzie bezpośrednio z nich korzystał.

DataFlow II skróci czas poświęcany na wprowadzanie danych biznesowych, zmniejszając prawdopodobieństwo wprowadzania nieprawidłowych danych, a tym samym zwiększając wydajność biznesu.

SKALOWALNY

DataFlow II rozwija się wraz z rozwojem stada.

System DataFlow II dostosowuje się do rozwijających się gospodarstw, wymagających większej kontroli i uwzględniania coraz większej liczby parametrów.System jest w pełni skalowalny, dzięki czemu można zdecydować się tylko na moduły najlepiej odpowiadające potrzebom firmy bez narażania się na zbyt obszerny lub zbyt mały system zarządzania.

ŁATWY W INSTALACJI, DŁUGOTRWAŁY

DataFlow II jest prosty w instalacji i konserwacji. Instalacja DataFlow II jest niezwykle prosta.

Wystarczy zaopatrzyć zwierzęta w czujniki i uruchomić program, a system przy użyciu prostego kreatora zainstaluje się sam. Ponadto dzięki nowatorskiej technologii DataFlow II nie wymaga dodatkowej konserwacji.

WIELOJĘZYCZNY

DataFlow II eliminuje bariery językowe.

Interfejs DataFlow II może być przetłumaczony na wiele języków, np. arabski, chiński, chorwacki, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, hebrajski, indyjski, włoski, japoński, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański i turecki. Szybka zmiana języka jest możliwa w czasie rzeczywistym podczas pracy urządzenia.

Skontaktuj się

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Odwiedź sklep

Sprawdź katalog produktów

Agro Instal Powrót na górę