GEA – iNTELSPRAY2 Walkover Teat Spray System

System iNTELSPRAY2 automatycznie wykrywa i spryskuje strzyki zwierząt wyprowadzanych z hali udojowej. Zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszony nakład pracy operatora w czasie udoju.

Sterownik pozwala aplikować na zwierzę odmierzoną dawkę sprayu do strzyków. Wykorzystanie środka nie jest nadmierne i wypada korzystnie w porównaniu z kąpielą wymion lub rozpylaniem ręcznym. System można w łatwy sposób zaprogramować i zainstalować.

Kluczowe funkcje

  • Łatwość zaprogramowania i instalacji
  • Mniejszy nakład pracy operatora
  • Pozwala dostarczać precyzyjnie odmierzoną dawkę sprayu do strzyków
  • Zdalny czujnik krów wykrywa ruch zwierząt oraz ustala pozycję wymion przed rozpyleniem
  • Obejmuje wbudowany licznik krów i alarm dla krów
  • Do jednej skrzynki sterowniczej można podłączyć dwa urządzenia rozpylające

Zapytaj o ten produkt

GEA – iNTELSPRAY2 Walkover Teat Spray System

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.
Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest AGRO-INSTAL Paweł Chudy ul. Jutrosińska 28a, 63-840, Krobia.

Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Galeria

Informacje dodatkowe

Przesyłanie informacji dla operatora podczas udoju

System obejmuje cztery tryby, obsługiwane za pomocą przycisków na panelu przednim. Są to UDÓJ (MILK), ROZPYLANIE (SPRAY ON) / WYŁĄCZENIE ROZYPLANIA (SPRAY OFF), ALARM LICZNIKA (COUNT ALARM) ORAZ WYŁĄCZANIE (OFF).

Na podświetlanym ekranie wyświetlany jest tryb obsługi. Na ekranie wyświetlany jest na przykład komunikat o tym, czy system czeka na krowę, czy występuje opóźnienie czasowe, czy spryskiwane są wymiona albo przebiega reset. System informuje również o liczbie spryskanych krów.

Tryb rozpylania Wł./Wył. — służy do stałego otwierania zaworu spryskującego w celu oczyszczania linii spryskujących z powietrza. Należy raz nacisnąć przycisk spryskiwania, aby uruchomić zawór, a potem nacisnąć go ponownie, aby wyłączyć zawór.

Alarm licznika — iNTELSPRAY2 wyposażony jest w alarm licznika, który można ustawić. Po spryskaniu wstępnie ustalonej liczby krów sterownik zamyka wyjście. Do wyjścia można podłączyć alarm dźwiękowy, migającą lampkę lub bramę (te urządzenia wyjściowe nie znajdują się w zestawie z jednostką).

Funkcje systemu

  • Wykrycie opóźnienia — licznik czasowy zatrzymuje uruchamianie jednostki. Ustawiony czas musi być równy czasowi, przez który krowa przechodzi po podkładzie rozpryskowym (0,1 — 5 sekund).
  • Licznik opóźnionego spryskiwania — wyrażony w sekundach czas pomiędzy wykryciem krowy i rozpoczęciem spryskiwania (0,1 — 10 sekund).
  • Czas spryskiwania — wyrażony w sekundach czas, przez który aktywny jest elektrozawór spryskiwania (0,1 — 10 sekund).
  • Opóźnienie resetu — wyrażony w sekundach czas, przez który sterownik ignoruje sygnały wejściowe z czujnika. Dzięki temu mamy pewność, że dana krowa nie zostanie spryskana dwukrotnie (0,1 — 10 sekund).

Skontaktuj się

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Odwiedź sklep

Sprawdź katalog produktów

Agro Instal Powrót na górę

woz-paszowy

AgroInstal